MENY

LEVERINGSBETINGELSER

Utkjøring etter spesifisert liste under

Hverdager Man – Fre 0800 – 1600

Kr. 150,-

Etter kl. 1600

Kr. 300,-

Lørdag

Kr. 350,-

Søndag

Kr. 400,-

Utenbys

Kr. 500,-

Bestilling/avbestilling/depositum/betaling/prisendringer

Vi leverer kun komplette løsninger ved fest arrangementer og minst 3 retter.

Bestillingen for festmat og store arrangementer bør skje i god tid i forveien.

For bufeetmat 1 uke forveien.

Oppjusteringer og nedjusteringer av antall personer for store arrangementer må skje 1 uke før levering, og 3 dager for små arrangementer.

Dersom oppdraget brytes eller avbestilles etter tilbudets aksept faktureres kunden for nedlagt tidsbruk og kostnader tilknyttet oppdraget på 50 % iht. totale summen av faktura.

Depositumet skal innbetales ved avtaleinngåelse og går tapt dersom mislighold av avtalen. 

Depositumet er ikke refunderbar dersom oppdraget skyldes avlysning, bytte leverandøre eller utsettelse.

Avtalen er ikke bindene for leverandøren før depositumet er betalt og mottatt.

Resterende betaling skal skje ved levering.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser dersom feilprising skulle oppstå.

Utstyr og Emballasje

Alt utstyr og emballasje skal være i rengjort stand ved retur.

Materiell til festarrangementer besørges av oss og lånes kostnadsfritt dersom bestillingen er over 100 pers.

Det tilkommer leie på materiell dersom bestillingen er under 100 pers. Prisen på leie vil variere pga ulik etterspørsel og avhengig hva slags mat som blir bestilt.

Skadet eller bortkommet materiell blir belastet kunden.

 

Personale

Abdeluxe AS kan formidle kokker og servitører i forbindelse med ditt arrangement hvis ønskelig. Vi har faste timesatser på dette. Ta kontakt for tilbud.

Vi hjelper deg gjerne med å anrette maten for deres festarrangement helt kostnadsfritt dersom bestillingen er over 100 personer. Tilleggskostnad på leie av anretningskokker til festarrangementer under 100 personer vil tilkomme. Leiepris pr. kokk kr. 2000,- 

Tilleggskostnad på kokk vil tilkomme ved små bestillinger på bufeet og under 40 personer på kr. 2000,-

Betaling

Oppgjør skal skje ved levering dersom ikke annet er avtalt. Prisene er basert som kontantbetaling.

Bedrifter kan faktureres etter nærmere avtale.

Vi kan tilby efaktura.

Privatpersoner skal betale ved levering.

Prisene er netto og eks. mva.